ЕВРОТО

от Википедия

 Евро (банков код: EUR, валутен знак: €, мн.ч. евро) е паричната единица на Еврозоната, включваща 17 държави от Европейския съюз. То е втората по значение резервна валута, както и втората най-търгувана парична единица в света след американския долар. Към края на 2009 година, с повече от 800 милиарда евро в обращение, то е и паричната единица с най-висока обща стойност на банкнотите и монетите в света, изпреварвайки американския долар. Според оценки за края на 2008 година, брутният вътрешен продукт с отчитане на паритета на покупателната способност на Еврозоната е втори в света след този на Съединените щати.продължава...