ЕВРОТО В ЕСТОНИЯ

На 1 януари 2011 г. еврото стана законно платежно средство в Естония. Неотменимо фиксираният обменен курс е 1 € = 15,6466 EEK. 

За да съдействат за въвеждането на еврото в Естония, Европейската централна банка (ЕЦБ) и централната банка на Естония (Eesti Pank) започнаха медийна информационна кампания, която включва и четири телевизионни клипа. 

ПЪРВИТЕ ЕВРО ПАРИЕвробанкнотите и монетите бяха въведени на 1 януари 2002 г. в 12 от тогавашните 15 държави – членки на Европейския съюз (ЕС). Оттогава еврото е прието в още пет държави: Словения на 1 януари 2007 г., Кипър и Малта на 1 януари 2008 г. и Словакия на 1 януари 2009 г. Естония стана 17-тата държава-членка, присъединила се към еврозоната на 1 януари 2011 г.


На 1 май 2004 г. десет държави се присъединиха към ЕС, последвани от още две на 1 януари 2007 г. Очаква се всички те да участват в икономическия и паричен съюз и да въведат еврото веднага щом изпълнят  критериите за конвергенция.

ЕВРОТО - ВАЛУТА И ИЗЪН ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Еврото се използва като официална валута и в Монако, Сан Марино и Ватикана, въпреки че тези страни не са членове на Европейския съюз. Преди въвеждането на европейската валута тези държави са използвали френския франк или италианската лира, но след тяхното изчезване те приемат еврото като национална валута. Трите страни са лицензирани от Европейската централна банка да издават евро монети със собствен дизайн и в ограничен тираж. (Този тираж е толкова ограничен, че в случая на Ватикана имат по-скоро нумизматична стойност, отколкото реална употреба.)

Майот и Сен Пиер и Микелон също използват еврото по споразумение с Европейския съюз, без право да секат монети.

Акротири и Декелия, Андора, Косово и Черна гора, които са страни извън Европейския съюз, използват еврото като основно разплащателно средство без споразумение с ЕС.

Босненската марка, първоначално обвързана с германската марка, в момента има фиксиран курс към еврото от 1 BAM = 1,95583 EUR.


БЪЛГАРСКИ ЕВРО МОНЕТИ?

България се стреми да се присъедини към еврозоната възможно най-скоро. Това е обаче въпрос на дългосрочна подготовка.

На 29 юни 2008 е обявено, че 25,44% от българските гласо-подаватели са избрали Мадарският конник да бъде изобразен върху бъдещите български евро монети. 


Следващите претенденти за символ на България на евромонетите са били още кирилицата, Рилският манастир и крепостта Царевец.


ЕВРОТО - ЕДНАТА СТРАНА НА МОНЕТАТА

Всички евро монети имат една обща страна и една национална.


Лицевата страна е еднаква за всички държави и из-образява стойността на монетата на фона на карта. При монетите от 1, 2 и 5 цента картата е на Европа, като петнадесетте страни от Еврозоната при нейното създаване са означени с повдигане, спрямо останалата част от картата. При останалите монети първоначално картата показва само петнадесетте страни, но след 2007 година се вече е добавена карта на по-голяма част от Европа, включително страни извън Европейския съюз, като Норвегия.