ЕВРОТО - ЕДНАТА СТРАНА НА МОНЕТАТА

Всички евро монети имат една обща страна и една национална.


Лицевата страна е еднаква за всички държави и из-образява стойността на монетата на фона на карта. При монетите от 1, 2 и 5 цента картата е на Европа, като петнадесетте страни от Еврозоната при нейното създаване са означени с повдигане, спрямо останалата част от картата. При останалите монети първоначално картата показва само петнадесетте страни, но след 2007 година се вече е добавена карта на по-голяма част от Европа, включително страни извън Европейския съюз, като Норвегия.