ПЪРВИТЕ ЕВРО ПАРИЕвробанкнотите и монетите бяха въведени на 1 януари 2002 г. в 12 от тогавашните 15 държави – членки на Европейския съюз (ЕС). Оттогава еврото е прието в още пет държави: Словения на 1 януари 2007 г., Кипър и Малта на 1 януари 2008 г. и Словакия на 1 януари 2009 г. Естония стана 17-тата държава-членка, присъединила се към еврозоната на 1 януари 2011 г.


На 1 май 2004 г. десет държави се присъединиха към ЕС, последвани от още две на 1 януари 2007 г. Очаква се всички те да участват в икономическия и паричен съюз и да въведат еврото веднага щом изпълнят  критериите за конвергенция.