ЕВРОТО В ЕСТОНИЯ

На 1 януари 2011 г. еврото стана законно платежно средство в Естония. Неотменимо фиксираният обменен курс е 1 € = 15,6466 EEK. 

За да съдействат за въвеждането на еврото в Естония, Европейската централна банка (ЕЦБ) и централната банка на Естония (Eesti Pank) започнаха медийна информационна кампания, която включва и четири телевизионни клипа.