БЪЛГАРСКИ ЕВРО МОНЕТИ?

България се стреми да се присъедини към еврозоната възможно най-скоро. Това е обаче въпрос на дългосрочна подготовка.

На 29 юни 2008 е обявено, че 25,44% от българските гласо-подаватели са избрали Мадарският конник да бъде изобразен върху бъдещите български евро монети. 


Следващите претенденти за символ на България на евромонетите са били още кирилицата, Рилският манастир и крепостта Царевец.