ЕВРОТО - ВАЛУТА И ИЗЪН ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Еврото се използва като официална валута и в Монако, Сан Марино и Ватикана, въпреки че тези страни не са членове на Европейския съюз. Преди въвеждането на европейската валута тези държави са използвали френския франк или италианската лира, но след тяхното изчезване те приемат еврото като национална валута. Трите страни са лицензирани от Европейската централна банка да издават евро монети със собствен дизайн и в ограничен тираж. (Този тираж е толкова ограничен, че в случая на Ватикана имат по-скоро нумизматична стойност, отколкото реална употреба.)

Майот и Сен Пиер и Микелон също използват еврото по споразумение с Европейския съюз, без право да секат монети.

Акротири и Декелия, Андора, Косово и Черна гора, които са страни извън Европейския съюз, използват еврото като основно разплащателно средство без споразумение с ЕС.

Босненската марка, първоначално обвързана с германската марка, в момента има фиксиран курс към еврото от 1 BAM = 1,95583 EUR.